Kontakt

Wydział Nauk Farmaceutycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec

Kontakt:
Dział Karier Studenckich i Promocji SUM w Katowicach

tel. 32 208 3671
mail: biurokarier@sum.edu.pl

×